• نام دستگاه : گیوتین 2 متر 10 میل هیدرولیک
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1672GMN
 • نام دستگاه : گیوتین 3 متر 25 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1668GMU
 • نام دستگاه : گیوتین 4 متر 12 میلی متر
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1665GMU
 • نام دستگاه : گیوتین 6 متر 30 میلی متر
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1663GMU
 • نام دستگاه : گیوتین طول 3.10 ضخامت برش 6 میل
 • کشور سازنده : ترکیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1654GCU
 • نام دستگاه : گیوتین 6 متر 25 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1618GMU