• نام دستگاه : پرس برک 3 متر 80 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1739PBCU
 • نام دستگاه : پرس برک 6 متر 6 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1734PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 7.5 متر 500 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1692PBMU
 • نام دستگاه : گیوتین 3.20 متر 20 میل
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1688GMU
 • نام دستگاه : گیوتین 3 متر 25 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1685GMU
 • نام دستگاه : گیوتین 3 متر 25 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1668GMU