• نام دستگاه : گیوتین 3 متر 25 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1668GMU
 • نام دستگاه : دستگاه رول فرمینگ گاردریل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1400RMN
 • نام دستگاه : فرز MILPORT
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1273FMN
 • نام دستگاه : فرز LUNAN
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1268FMN
 • نام دستگاه : فرز HUST
 • کشور سازنده : تایوان
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1249FMN
 • نام دستگاه : بورینگ 110
 • سال ساخت : 2011 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1237BOMN
 • نام دستگاه : بورینگ 90
 • سال ساخت : 1994 میلادی
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1234BOMN
 • نام دستگاه : ورق عرشه فولادی
 • کشور سازنده : ایران
ID : 1211MMN
 • نام دستگاه : رول فرم دو طبقه ذوزنقه وسینوسی
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1204RMN
 • نام دستگاه : رول فرم ذوزنقه (خط کامل)
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1197RMN
 • نام دستگاه : دستگاه ضایعات بر
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1192MMN
 • نام دستگاه : پرس برک 4 متر 200 تن
 • کشور سازنده : ترکیه
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1131PBCN
 • نام دستگاه : گیوتین 6 متر 25 میل هیدرولیک
 • سال ساخت : 2015 میلادی
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1051GMN
 • نام دستگاه : گیوتین 3 متر 6 میل
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1046GMU
 • نام دستگاه : پانچ 7 کاره
 • کشور سازنده : ترکیه
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1010PMU