• نام دستگاه : فرز MILPORT
  • کشور سازنده : چین
  • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1273FMN
  • نام دستگاه : فرز LUNAN
  • کشور سازنده : چین
  • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1268FMN
  • نام دستگاه : فرز HUST
  • کشور سازنده : تایوان
  • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1249FMN