• نام دستگاه : فرز MILPORT
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1273FMN
 • نام دستگاه : فرز LUNAN
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1268FMN
 • نام دستگاه : فرز JW
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1263FMN
 • نام دستگاه : فرز HUST
 • کشور سازنده : تایوان
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1249FMN