• نام دستگاه : گیوتین 3 متر 25 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1668GMU
 • نام دستگاه : بورینگ 90
 • سال ساخت : 1994 میلادی
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1234BOMN
 • نام دستگاه : پرس برک 4 متر 200 تن
 • کشور سازنده : ترکیه
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1131PBCN
 • نام دستگاه : فرز انیورسال
 • سال ساخت : 2015 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 678FCN
 • نام دستگاه : بورینگ 110
 • سال ساخت : 2014 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 677BOMN
 • نام دستگاه : نورد 2/5 متر 40 میل
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 456NVPU
 • نام دستگاه : پرس برک 2.5 متر 40 تن
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 428PBCN
 • نام دستگاه : گیوتین 2 متر 50 میل
 • سال ساخت : 2010 میلادی
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 372GCU
 • نام دستگاه : پانچ تک کاره
 • سال ساخت : 1393 میلادی
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
 • قیمت دستگاه : 19,000,000 تومان
ID : 273PMN