• نام دستگاه : پرس برک 4 متر 200 تن
  • کشور سازنده : ترکیه
  • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1131PBCN
  • نام دستگاه : پرس برک 2.5 متر 40 تن
  • کشور سازنده : چین
  • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 428PBCN