• نام دستگاه : تراش TPK90
 • کشور سازنده : لهستان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1290TMU
 • نام دستگاه : تراش 2 متر سنتر 66
 • سال ساخت : 2007 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 603TMU
 • نام دستگاه : تراش 3 متر معمولی
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 594TMU
 • نام دستگاه : تراش کله زنی
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 532TMU
 • نام دستگاه : تراش تیپ 300
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - نوسازی شده
ID : 331TMU
 • نام دستگاه : تراش معمولی
 • کشور سازنده : چک
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 292TMU