• نام دستگاه : صفحه تراش 50
  • کشور سازنده : روسیه
  • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 607TSMU