• نام دستگاه : نورد 5 متر 400 میل
 • کشور سازنده : مجارستان
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1155NVMU
 • نام دستگاه : نورد 2 متر 20 میل
 • کشور سازنده : آلمان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1149NVMU
 • نام دستگاه : نورد 2/20 سه غلطک
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 920VVMU
 • نام دستگاه : نواربر ۶ میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 657NVMU