• نام دستگاه : هاپ دنده زنی
  • کشور سازنده : روسیه
  • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 349HMU