• نام دستگاه : گیوتین طول 3.10 ضخامت برش 6 میل
 • کشور سازنده : ترکیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1654GCU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 120 تن CNC
 • کشور سازنده : ترکیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1588PBCU
 • نام دستگاه : تراش CNC ویکتور
 • سال ساخت : 1991 میلادی
 • کشور سازنده : تایوان
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1360TCU
 • نام دستگاه : پرس برک 4 متر200 تن
 • سال ساخت : 1995 میلادی
 • کشور سازنده : فرانسه
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1124PBCU
 • نام دستگاه : پانچ CNC مارک LVD
 • سال ساخت : 1988 میلادی
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1118PCU
 • نام دستگاه : پانچ cnc ترومف
 • کشور سازنده : آلمان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1112PCU
 • نام دستگاه : GILDEMEISTER GDS65
 • سال ساخت : 1990 میلادی
 • کشور سازنده : آلمان
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1100TCU
 • نام دستگاه : فرز سینسیناتی 750
 • سال ساخت : 1995 میلادی
 • کشور سازنده : آمریکا
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1003FMU
 • نام دستگاه : برش CNC
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 928MMU
 • نام دستگاه : Miyano
 • سال ساخت : 1995 میلادی
 • کشور سازنده : ژاپن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 873TCU
 • نام دستگاه : تراشCNC جان فورت
 • سال ساخت : 1998 میلادی
 • کشور سازنده : تایوان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 866TCU
 • نام دستگاه : تراش CNC مازاک
 • سال ساخت : 1998 میلادی
 • کشور سازنده : ژاپن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 855TCU
 • نام دستگاه : تراش CNC
 • سال ساخت : 1992 میلادی
 • کشور سازنده : ژاپن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 848TCU
 • نام دستگاه : فرز CNC بریچیورد اینتراکت
 • سال ساخت : 1989 میلادی
 • کشور سازنده : انگلستان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 841FCU
 • نام دستگاه : تراش CNC
 • سال ساخت : 1989 میلادی
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 833TCU