• نام دستگاه : تراش CNC ویکتور
 • سال ساخت : 1991 میلادی
 • کشور سازنده : تایوان
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1360TCU
 • نام دستگاه : GILDEMEISTER GDS65
 • سال ساخت : 1990 میلادی
 • کشور سازنده : آلمان
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1100TCU
 • نام دستگاه : Miyano
 • سال ساخت : 1995 میلادی
 • کشور سازنده : ژاپن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 873TCU
 • نام دستگاه : تراشCNC جان فورت
 • سال ساخت : 1998 میلادی
 • کشور سازنده : تایوان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 866TCU
 • نام دستگاه : تراش CNC مازاک
 • سال ساخت : 1998 میلادی
 • کشور سازنده : ژاپن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 855TCU
 • نام دستگاه : تراش CNC
 • سال ساخت : 1992 میلادی
 • کشور سازنده : ژاپن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 848TCU
 • نام دستگاه : تراش CNC
 • سال ساخت : 1989 میلادی
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 833TCU
 • نام دستگاه : تراش 8 متر روسی
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 356TCU
 • نام دستگاه : weipert WNC-802
 • سال ساخت : 1988 میلادی
 • کشور سازنده : آلمان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • قیمت دستگاه : 180,000,000 تومان
ID : 249TCU
 • نام دستگاه : تراش cnc چینی
 • سال ساخت : 2008 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • قیمت دستگاه : 55,000,000 تومان