• نام دستگاه : فرز سینسیناتی 750
 • سال ساخت : 1995 میلادی
 • کشور سازنده : آمریکا
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1003FMU
 • نام دستگاه : فرز CNC بریچیورد اینتراکت
 • سال ساخت : 1989 میلادی
 • کشور سازنده : انگلستان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 841FCU
 • نام دستگاه : hartford
 • کشور سازنده : تایوان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 785FCU
 • نام دستگاه : فرز
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 526FCU
 • نام دستگاه : فرزCNC پنج محور
 • سال ساخت : 1988 میلادی
 • کشور سازنده : آلمان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • قیمت دستگاه : 250,000,000 تومان
ID : 187FCU
 • نام دستگاه : فرز cncدکل ماخو(ماهو)
 • سال ساخت : 1997 میلادی
 • کشور سازنده : آلمان
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
 • قیمت دستگاه : 110,000,000 تومان
 • نام دستگاه : فرز cncدکل ماخو(ماهو)
 • سال ساخت : 1995 میلادی
 • کشور سازنده : آلمان
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
 • قیمت دستگاه : 110,000,000 تومان
 • نام دستگاه : فرز CNC
 • سال ساخت : 1999 میلادی
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار