• نام دستگاه : برش CNC
  • کشور سازنده : ایران
  • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 928MMU
  • نام دستگاه : 4 نظام 1 متر
  • کشور سازنده : لهستان
ID : 537MMU
  • نام دستگاه : برش اتوماتیک CNC پلاسما
  • کشور سازنده : آلمان
  • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 474MMU