مشخصات فنی

کد شناسه 1692PBMU
نام دستگاه پرس برک 7.5 متر 500 تن
کشور سازنده ایران
وضعیت دستگاه روشن - در حال کار
نام برند (نام سازنده) ذوالقدر
تاریخ درج آگهی19 مرداد 1399شمسی

محصولات مرتبط

 • نام دستگاه : پرس برک 5 متر 250 تن
 • کشور سازنده : یوگسلاوی
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1616PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 7.30 متر 630 تن
 • کشور سازنده : مجارستان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1546PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 100تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1494PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 160 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1477PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 6 متر 160 تن
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1453PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 130 AMADA
 • کشور سازنده : ژاپن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1449PBMU