مشخصات فنی

کد شناسه 1668GMU
نام دستگاه گیوتین 3 متر 25 میل
کشور سازنده ایران
وضعیت دستگاه روشن - در حال کار
نام برند (نام سازنده) پایابرش
تاریخ درج آگهی5 آذر 1397شمسی

محصولات مرتبط

 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 80 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1739PBCU
 • نام دستگاه : پرس برک 6 متر 6 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1734PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 7.5 متر 500 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1692PBMU
 • نام دستگاه : گیوتین 3.20 متر 20 میل
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1688GMU
 • نام دستگاه : گیوتین 3 متر 25 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1685GMU
 • نام دستگاه : گیوتین 4 متر 12 میلی متر
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1665GMU