• نام دستگاه : گیوتین 2 متر 15 میل
 • کشور سازنده : ایران
ID : 1780GMU
 • نام دستگاه : پانچ تک کاره
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1775PMN
 • نام دستگاه : پرس برک 6/20 متر 400 تن
 • کشور سازنده : سوئیس
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1767PBMU
 • نام دستگاه : گیوتین 6 متر 30 میلی متر
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1663GMU
 • نام دستگاه : گیوتین 6 متر 25 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1618GMU
 • نام دستگاه : پرس برک 7.30 متر 630 تن
 • کشور سازنده : مجارستان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1546PBMU
 • نام دستگاه : گیوتین 6 متر 25میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1544GMU
 • نام دستگاه : گیوتین 2 متر 20 میل هیدرولیک
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - نوسازی شده
ID : 1500GMU
 • نام دستگاه : پرس برک 7.5 متر 630 تن
 • کشور سازنده : مجارستان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1460PBMU
 • نام دستگاه : گیوتین 2 متر 20 میل هیدرولیک
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1355GMU
 • نام دستگاه : گیوتین 6 متر 20 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1350GMU
 • نام دستگاه : پرس برک 7 متر 450 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1341PBMU
 • نام دستگاه : گیوتین 3 متر 6 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1310GMU
 • نام دستگاه : رول فرم دو طبقه ذوزنقه وسینوسی
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1204RMN
 • نام دستگاه : رول فرم ذوزنقه (خط کامل)
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1197RMN