• نام دستگاه : پانچ تک کاره
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1775PMN
 • نام دستگاه : رول فرم دو طبقه ذوزنقه وسینوسی
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1204RMN
 • نام دستگاه : رول فرم ذوزنقه (خط کامل)
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1197RMN
 • نام دستگاه : دستگاه ضایعات بر
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1192MMN
 • نام دستگاه : گیوتین 6 متر 25 میل هیدرولیک
 • سال ساخت : 2015 میلادی
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1051GMN
 • نام دستگاه : گیوتین 3 متر 6 میل
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 1046GMU
 • نام دستگاه : نورد هیدرولیک 3 متری 40 میل
 • سال ساخت : 1995 میلادی
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 773NVMU
 • نام دستگاه : پرس برک 2.5 متر 63 تن
 • سال ساخت : 2014 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 401PBCN
 • نام دستگاه : گیوتین 3 متر 25 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : فرز LUNAN
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
 • نام دستگاه : پانچ 7 کاره
 • کشور سازنده : ترکیه
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
 • نام دستگاه : فرز انیورسال
 • سال ساخت : 2015 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
 • نام دستگاه : بورینگ 110
 • سال ساخت : 2014 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 100 تن
 • سال ساخت : 2015 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
 • نام دستگاه : پرس برک 2.5 متر 100 تن
 • سال ساخت : 2015 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده