• نام دستگاه : پرس برک 2.5 متر 63 تن
 • سال ساخت : 2014 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 401PBCN
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 100 تن
 • سال ساخت : 2015 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
 • نام دستگاه : پرس برک 2.5 متر 100 تن
 • سال ساخت : 2015 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
 • نام دستگاه : پرس برک 6 متر 350 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • قیمت دستگاه : 170,000,000 تومان