• نام دستگاه : نورد 2/5 متر 40 میل
  • کشور سازنده : روسیه
  • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار