• نام دستگاه : اره نواری سایز 40
  • کشور سازنده : ایران
  • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار