• نام دستگاه : تراش 2 متر سنتر 66
 • سال ساخت : 2007 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : تراش 3 متر معمولی
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
 • نام دستگاه : تراش تیپ 300
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - نوسازی شده
 • نام دستگاه : تراش معمولی
 • کشور سازنده : چک
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار