• نام دستگاه : رادیال بازویی 1400 میلیمتر
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 605DMU
 • نام دستگاه : دریل رادیال MAS
 • سال ساخت : 1990 میلادی
 • کشور سازنده : چک
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : دریل رادیال چین و چک
 • سال ساخت : 2004 میلادی
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
 • نام دستگاه : دریل ستونی Z5040
 • سال ساخت : 2010 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • قیمت دستگاه : 7,200,000 تومان
 • نام دستگاه : دریل ستونی Z5040L
 • سال ساخت : 2010 میلادی
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • قیمت دستگاه : 7,500,000 تومان
 • نام دستگاه : دریل رادیال
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : دریل رادیال
 • کشور سازنده : چک
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار