• نام دستگاه : فرز کله شاه
  • کشور سازنده : روسیه
  • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار