• نام دستگاه : پرس 100 تن
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 585PMU
 • نام دستگاه : پرس 100 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 583PMU
 • نام دستگاه : پرس 360 تن هیدرولیک
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس 3 متر 160 تن
 • سال ساخت : 2005 میلادی
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس 20 تن ضربه ای
 • سال ساخت : 2011 میلادی
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
 • نام دستگاه : پرس 500 تن
 • سال ساخت : 1981 میلادی
 • کشور سازنده : آلمان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس 100 تن
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • قیمت دستگاه : 55,000,000 تومان