• نام دستگاه : کاروسل
  • کشور سازنده : لهستان
  • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد