• نام دستگاه : پانچ cnc ترومف
 • کشور سازنده : آلمان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1112PCU
 • نام دستگاه : پانچ cncترومپف
 • کشور سازنده : آلمان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • قیمت دستگاه : 85,000,000 تومان
ID : 633PCU
 • نام دستگاه : پانچ 7 کاره هیدرولیک
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 496PCU
 • نام دستگاه : پانچ CNC مارک LVD
 • سال ساخت : 1988 میلادی
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پانچ cncترومپف 240
 • سال ساخت : 1990 میلادی
 • کشور سازنده : آلمان
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
 • قیمت دستگاه : 200,000,000 تومان
 • نام دستگاه : پانچ cncآمادا
 • سال ساخت : 1988 میلادی
 • کشور سازنده : ژاپن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار