• نام دستگاه : پرس برک 3 متر 120 تن CNC
 • کشور سازنده : ترکیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
 • نام دستگاه : پرس برک 4 متر200 تن
 • سال ساخت : 1995 میلادی
 • کشور سازنده : فرانسه
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
 • نام دستگاه : پرس برک 2.5 متر 50 تن
 • سال ساخت : 2002 میلادی
 • کشور سازنده : بلژیک
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس برک 200 تن
 • سال ساخت : 1995 میلادی
 • کشور سازنده : فرانسه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار