• نام دستگاه : پرس برک 7 متر 450 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1341PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 100 تن
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس برک 6 متر 160 تن
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 130 AMADA
 • کشور سازنده : ژاپن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس برک 6 متر 150 تن
 • وضعیت دستگاه : روشن - نوسازی شده
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 160 تن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس برک 2 متر 40 تن هیدرولیک
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 120 تن هیدرولیک
 • سال ساخت : 2014 میلادی
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده